Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος 2022

 

Για ενοικίαση άνω των 5 ημερών παρέχεται έκπτωση 10%.
* Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε μια ημέρα ενοικίασης του σκάφους, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο ενοικίασης.